نمایش یک نتیجه

کارگاه روش های نيازسنجی (تحلیل و تعیین نیازهای آموزش)، طراحی، برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی و اثربخشی آموزش

بدون امتیاز 0 رای
کارگاه‌های آموزشی برای ارزیابی نیازهای آموزشی، برنامه‌ریزی، اجرای برنامه‌های آموزشی و ارزیابی اثربخشی آن برای سازمان‌ها ضروری است تا دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های نیروی کار خود را ارتقا دهند. این کارگاه‌ها به شناسایی شکاف‌های شایستگی کارکنان و طراحی یک برنامه آموزشی متناسب با نیازهای آنها کمک می‌کند.
45,000,000 ریال