نمایش 1–6 از 8 نتیجه

تجزيه و تحليل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA

بدون امتیاز 0 رای
تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA) یک رویکرد سیستماتیک برای شناسایی و ارزیابی خطا‌های بالقوه و پیامدهای آن در یک سیستم، محصول یا فرآیند است. این ابزار ارزشمندی برای ارزیابی ریسک، بهبود کیفیت و پیشگیری از مشکلات است. FMEA به طور گسترده در صنایع مختلف مانند تولید، مراقبتی، بهداشتی، هوافضا، خودرو و ... استفاده می‌شود. دوره تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA) آکادمی توف ایران – آلمان، برای ارائه دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای اجرای موثر FMEA به شرکت کنندگان طراحی شده است.
16 ساعت
30,000,000 - 30,000,000 ریال

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه ‌گیری MSA

بدون امتیاز 0 رای
دوره تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA) دوره ای است که برای کمک به سازمان‌ها جهت بهبود دقت و قابلیت اطمینان سیستم‌های اندازه گیری خود تدوین شده است. تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری بخش مهمی از هر سیستم مدیریت کیفیت است، زیرا اندازه گیری‌های دقیق و قابل اعتماد برای تصمیم گیری آگاهانه و حصول اطمینان از اینکه محصولات و خدمات مطابق با نیازهای مشتری هستند، ضروری است.
24 ساعت
47,500,000 - 66,000,000 ریال
47,500,000 - 66,000,000 ریال
360,000,000 - 360,000,000 ریال
400,000,000 - 400,000,000 ریال

طراحی آزمایش‌ها DOE

بدون امتیاز 0 رای
طراحی آزمایش‌ها (DOE) یک روش آماری است که برای تعیین تأثیر تغییرات در یک یا چند متغیر بر روی خروجی فرآیند استفاده می‌شود. هدف DOE شناسایی و تعیین کمیت تأثیر عوامل مختلف و تأثیر متقابل آنها بر متغیر پاسخ است. این تکنیک در بسیاری از زمینه‌ها از جمله مهندسی، علم و صنعت برای بهبود کیفیت محصول، بهینه سازی فرآیندها و کاهش هزینه‌ها استفاده می‌شود.
16ساعت
47,500,000 - 66,000,000 ریال