نمایش 1–20 از 87 نتیجه

تعادل کار وزندگی

بدون امتیاز 0 رای
16 ساعت
30,000,000 ریال

نظام مدیریت ریسک در چهارچوب استانداردهای سیستم‌های مدیریت یکپارچه IMS

بدون امتیاز 0 رای
بررسی الزامات استاندارد در زمینه ماهیت سازمان(Organization Context) روشهای پیشنهادی برای تحلیل محیط داخلی سازمان مانند: • شناسایی محیط داخلی مبتنی بر منابع و قابلیتهای سازمانی(RBV) • شناسایی محیط داخلی با استفاده از VRIO روشهای پیشنهادی برای تحلیل محیط خارجی سازمان: • PESTEL • پنج نیروی رقابتی پورتر روش پیشنهادی تهیه SWOT مبتنی بر ماتریس EFE/IFE بررسی الزامات استاندارد در زمینه نیازها و انتظارات ذی نفعان و الزامات روشهای پیشنهادی برای تحلیل ذی نفعان مانند: • Power – Interest • ماتریس نیاز و انتظار ذی نفعان بررسی الزامات استاندارد در مورد ریسک و فرصت • ریسکها و فرصتهای مرتبط با ماهیت و ذی نفعان • ریسکها و فرصتهای مرتبط با جنبه های محیط زیستی • ریسکها و فرصتهای مرتبط با خطرات • ارزیابی ریسکها و فرصتها و تعیین اقدامات لازم • آدرس دهی اقدامات ریسکها و فرصتها در سیستم مدیریت یکپارچه و فرآیندها • انجام کارگاههای آموزشی
24 ساعت
47,500,000 ریال