در حال نمایش 8 نتیجه

نظام مدیریت ریسک در چهارچوب استانداردهای سیستم‌های مدیریت یکپارچه IMS

بدون امتیاز 0 رای
بررسی الزامات استاندارد در زمینه ماهیت سازمان(Organization Context) روشهای پیشنهادی برای تحلیل محیط داخلی سازمان مانند: • شناسایی محیط داخلی مبتنی بر منابع و قابلیتهای سازمانی(RBV) • شناسایی محیط داخلی با استفاده از VRIO روشهای پیشنهادی برای تحلیل محیط خارجی سازمان: • PESTEL • پنج نیروی رقابتی پورتر روش پیشنهادی تهیه SWOT مبتنی بر ماتریس EFE/IFE بررسی الزامات استاندارد در زمینه نیازها و انتظارات ذی نفعان و الزامات روشهای پیشنهادی برای تحلیل ذی نفعان مانند: • Power – Interest • ماتریس نیاز و انتظار ذی نفعان بررسی الزامات استاندارد در مورد ریسک و فرصت • ریسکها و فرصتهای مرتبط با ماهیت و ذی نفعان • ریسکها و فرصتهای مرتبط با جنبه های محیط زیستی • ریسکها و فرصتهای مرتبط با خطرات • ارزیابی ریسکها و فرصتها و تعیین اقدامات لازم • آدرس دهی اقدامات ریسکها و فرصتها در سیستم مدیریت یکپارچه و فرآیندها • انجام کارگاههای آموزشی
24 ساعت
47,500,000 ریال

سرممیزی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS براساس Annex SL

بدون امتیاز 0 رای
دوره سرممیزی سیستم‌های مدیریت یکپارچه (IMS) یک برنامه آموزشی گسترده است که برای افرادی طراحی شده است که می‌خواهند در ممیزی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی شغلی بر اساس ISO 9001،ISO 45001 و ISO 14001 دانش و مهارت کسب کنند. شرکت کنندگان در این دوره به مهارت‌های علمی و عملی مجهز می‌شوند که برای انجام یک سرممیزی موثر از سیستم‌های مدیریت یکپارچه در سازمان مربوطه مورد نیاز است. این دوره طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله اصول مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، مدیریت ریسک و تکنیک‌های ممیزی را پوشش می‌دهد.
69,000,000 ریال

سرممیزی ISO 45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)

بدون امتیاز 0 رای
ISO 45001 استاندارد بین المللی سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSMS) است. این استاندارد چارچوبی را برای سازمان‌ها تعیین می کند تا عملکرد سلامت و ایمنی خود را مدیریت و بهبود بخشند، حوادث و بیماری‌های محل کار را کاهش دهند و محیط کاری ایمن تر و سالم تر ایجاد کنند. ISO 45001 به طور گسترده‌ای توسط سازمان‌های سراسر جهان شناخته شده و پذیرفته شده است، و تبدیل شدن به یک سرممیز ISO 45001 می‌تواند یک مسیر شغلی ارزشمند و با ارزش باشد.
40 ساعت
69,000,000 ریال

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS براساس Annex SL (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

بدون امتیاز 0 رای
سیستم‌های مدیریت یکپارچه (IMS) به یک چارچوب جامع اشاره دارد که تمام سیستم‌های مدیریت سازمان را در یک سیستم واحد ادغام می‌کند که رویکردی جامع برای مدیریت یک سازمان ارائه می‌دهد. یک IMS استانداردها و الزامات متعددی مانند سیستم های مدیریت کیفیت (QMS) ، سیستم های مدیریت زیست محیطی (EMS) ، سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSMS) را در بر می‌گیرد.
47,500,000 ریال

ممیزی داخلی ISO 45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)

بدون امتیاز 0 رای
ISO 45001 استاندارد جهانی برای سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSMS) است که چارچوبی را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند تا خطرات ایمنی و سلامت خود را مدیریت کنند و عملکرد خود را در این زمینه بهبود بخشند. برای انطباق با استاندارد، سازمان‌ها باید ممیزی‌های داخلی منظم OHSMS خود را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که آنها به طور موثر و کارآمد عمل می‌کنند. دوره ممیزی داخلی ایزو 45001 برای ارائه مهارت‌ها و دانش لازم برای انجام این ممیزی‌ها به شرکت کنندگان توسط آکادمی توف ایران – آلمان طراحی و تدوین شده است.
24 ساعت
47,500,000 ریال

مبانی ISO 45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)

بدون امتیاز 0 رای
ISO 45001 یک استاندارد شناخته شده جهانی برای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSMS) است. این استاندارد چارچوبی را برای شناسایی، کنترل و به حداقل رساندن خطرات بهداشتی و ایمنی در محل کار فراهم می کند. دوره مبانی ایزو 45001 آکادمی توف ایران – آلمان یک دوره مقدماتی است که به منظور ارائه درک اصول، الزامات و مزایای استاندارد ISO 45001 به دانشجویان طراحی شده است.
24 ساعت
47,500,000 ریال

مبانی، تشريح الزامات و برپاسازی سیستم‌های مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL (ISO 9001,14001,45001)

بدون امتیاز 0 رای
سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) یک رویکرد مدیریتی است، که چندین سیستم مدیریتی را در یک سازمان ادغام می کند. هدف IMS مدیریت چندین سیستم به طور مؤثر و در حالی‌که کاهش هزینه و تلاش مرتبط با مدیریت هر سیستم به طور جداگانه است. سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) شامل سیستم مدیریت کیفیت (QMS)، سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) و سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی (OHSMS) است.
24 ساعت
47,500,000 ریال