سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) یک رویکرد مدیریتی است، که چندین سیستم مدیریتی را در یک سازمان ادغام می کند. هدف IMS مدیریت چندین سیستم به طور مؤثر و در حالی‌که کاهش هزینه و تلاش مرتبط با مدیریت هر سیستم به طور جداگانه است. سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) شامل سیستم مدیریت کیفیت (QMS)، سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) و سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی (OHSMS) است.

راهنمای مطالعه

دوره مبانی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS چیست؟

دوره مبانی، تشريح الزامات و طراحی سیستم‌های مدیریت یکپارچه IMS بر اساس ساختار یکپارچه سیستم‌های مدیریت و منطبق بر راهنمای Annex SL به گونه‌ای طراحی شده است که درک IMS و اجرای آن را بر اساس استانداردهای سازگار با Annex SL فراهم می‌کند. این دوره اصول و الزامات Annex SL را شامل می‌‌شود، که یک ساختار مشترک و متن اصلی برای کلیه استانداردهای سیستم مدیریت ISO است. Annex SL چارچوبی را برای توسعه و اجرای استانداردهای سیستم مدیریت فراهم می‌کند، و باعث می‌شود سازمان‌ها بتوانند چندین سیستم مدیریتی را در یک IMS واحد ادغام کنند. این دوره استانداردهای سازگار با ضمیمه زیر را در بر می‌گیرد:

  • ISO 9001: 2015 – سیستم مدیریت کیفیت
  • ISO 14001: 2015 – سیستم مدیریت محیط زیست
  • ISO 45001: 2018 – سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه‌ای

این دوره اجرای IMS را بر اساس چرخه Plan-Do-Check-Act (PDCA) پوشش می‌دهد. چرخه PDCA یک چرخه بهبود مداوم است که برای اجرای و بهبود سیستم‌های مدیریتی استفاده می‌شود.‌‌

سرفصل‌های دوره مبانی IMS شامل چه مواردی می‌باشد؟

مقدمه‌ای بر IMS

این بخش مروری بر IMS و فواید آن برای سازمان‌ها ارائه می‌دهد و همچنین مفاهیم و اصول اساسی IMS توضیح داده می‌شود که چگونه یک رویکرد یکپارچه می‌تواند کارایی و اثربخشی سیستم‌های مدیریتی یک سازمان را بهبود ببخشد.

اصول و الزامات Annex

Annex SL یک ساختار مشترک و متن اصلی برای کلیه استانداردهای سیستم مدیریت ISO است. این موضوع اصول و الزامات ضمیمه SL را شامل می‌شود، از جمله ساختار سطح بالا، متن مشترک و الزامات اصلی که برای کلیه استانداردهای سیستم مدیریت ISO مشترک است.

ISO 9001: 2015 – سیستم مدیریت کیفیت

این بخش الزامات ISO 9001: 2015 را شامل می‌شود که استاندارد بین المللی سیستم‌های مدیریت کیفیت است. این اصول ISO 9001 از جمله تمرکز بر مشتری، رهبری، رویکرد فرآیندی و پیشرفت مداوم را در بر می‌گیرد. در دوره مبانی ایزو 9001 تمامی مباحث مربوط به سیستم مدیریت کیفیت تشریح می‌گردد.

ISO 14001: 2015 – سیستم مدیریت محیط زیست

این بخش الزامات ISO 14001: 2015 را شامل می‌شود، که استاندارد بین المللی سیستم‌های مدیریت محیط زیست است. این فصل اصول ISO 14001، از جمله پیشگیری از آلودگی، رعایت الزامات قانونی و بهبود مستمر را در بر می‌گیرد. در دوره مبانی ایزو 14001 تمامی مباحث مربوط به سیستم مدیریت محیط زیست تشریح می‌گردد.

ISO 45001: 2018 – سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه ای

این بخش الزامات ISO 45001: 2018 را شامل می‌شود، که این استاندارد بین المللی برای سیستم‌های مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی است. این بخش اصول ISO 45001، از جمله شناسایی و کنترل خطرات، رعایت الزامات قانونی و بهبود مستمر را در بر می‌گیرد. در دوره مبانی ایزو 45001 تمامی مباحث مربوط به سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه ای تشریح می‌گردد.

تشریح چرخه (PDCA)

چرخه PDCA چارچوبی برای بهبود مستمر است که در اجرای IMS استفاده می‌شود. این موضوع چهار مرحله از چرخه PDCA را شامل می‌شود که برنامه‌ریزی، انجام، بررسی و عمل و نحوه اعمال آن‌ها در IMS است.

الزامات مستندات برای IMS

مستندات مناسب برای اجرای مؤثر IMS ضروری است. این موضوع الزامات مستندات مربوط به IMS را شامل می‌شود، از جمله تدوین سیاست‌ها، رویه‌ها و سوابق لازم برای مدیریت یک سیستم یکپارچه.

دوره مبانی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS بر مبنای Annex SL

دوره مبانی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS برای چه افراد و سازمان‌هایی مناسب است؟

IMS بر اساس ساختار یکپارچه سیستم‌های مدیریت و منطبق بر راهنمای Annex SL برای افراد و سازمان‌هایی که می‌خواهند IMS را بر اساس استانداردهای سازگار با ضمیمه SL اجرا کنند مناسب است که شامل:

  • مدیران و سرپرستان: مدیران می‌توانند بر اساس دوره استانداردهای سازگار با ضمیمه SL از IMS بهره مند شوند زیرا آن‌ها مسئولیت اجرای سیستم‌های مدیریتی در سازمان‌های خود را بر عهده دارند. این دوره دانش و مهارت‌های لازم برای اجرای IMS را بر اساس استانداردهای سازگار با ضمیمه SL فراهم می‌کند.
  • ممیزان داخلی: ممیزان داخلی می‌توانند بر اساس دوره استانداردهای سازگار با ضمیمه SL از IMS بهره‌مند شوند زیرا آن‌ها مسئول پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ممیزی در سازمان‌های خود هستند. این دوره دانش و مهارت‌های لازم برای ممیزان IMS را بر اساس استانداردهای سازگار با ضمیمه SL فراهم می‌کند.
  • مشاوران: مشاوران می‌توانند بر اساس دوره استانداردهای سازگار با ضمیمه SL از IMS بهره‌مند شوند زیرا آن‌ها مشاوره و راهنمایی به سازمان‌ها در مورد اجرای سیستم‌های مدیریتی ارائه می‌دهند. این دوره دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای مشاوره سازمان‌ها را در مورد اجرای IMS بر اساس استانداردهای سازگار با ضمیمه SL فراهم می‌کند.

مزایای شرکت در دوره مبانی سیستم‌های مدیریت یکپارچه IMS چیست؟

درک سیستم‌های مدیریت یکپارچه IMS

این دوره اصول و الزامات ضمیمه SL را در بر می‌گیرد و اجرای IMS را بر اساس استانداردهای سازگار با ضمیمه SL برای افراد آسان‌تر می‌کند.

ادغام سیستم‌های مدیریتی 

این دوره، دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای ادغام چندین سیستم مدیریتی در یک IMS واحد را در اختیار افراد قرار می‌دهد. ادغام سیستم‌های مدیریتی هزینه و تلاش مرتبط با مدیریت هر سیستم را به طور جداگانه کاهش می‌دهد.

بهبود مداوم

این دوره، درک چرخه PDCA را در اختیار افراد قرار می‌دهد ، که یک چرخه بهبود مداوم است که برای اجرای و بهبود سیستم‌های مدیریت استفاده می‌شود. چرخه PDCA تضمین می‌کند که IMS به طور مداوم در حال بهبود و اهداف سازمان است.

مزیت رقابتی

اجرای IMS بر اساس استانداردهای سازگار با ضمیمه SL، یک مزیت رقابتی را به سازمان‌ها می‌دهد. این نشان می‌دهد که این سازمان متعهد به بهبود مستمر سیستم‌های مدیریتی خود است و الزامات ذینفعان خود را برآورده می‌کند.

انطباق

اجرای IMS بر اساس استانداردهای سازگار با ضمیمه Annex SL تضمین می‌کند که سازمان مطابق با الزامات استانداردهای سیستم مدیریت ISO باشد. رعایت این استانداردها نشان می‌دهد که این سازمان نیازهای ذینفعان خود را برآورده می‌کند و متعهد به بهبود مستمر سیستم‌های مدیریتی خود است.

نتیجه گیری

دوره آموزشی مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه برای استانداردهای همگن با Annex SL یک رویکرد مؤثر برای مدیریت چندین سیستم مدیریتی در یک سازمان است. این دوره، دانش و مهارت‌های لازم برای اجرای IMS را بر اساس استانداردهای سازگار با ضمیمه SL در اختیار افراد قرار می‌دهد. این دوره اصول و الزامات Annex SL را شامل می‌شود، که یک ساختار مشترک و متن اصلی برای کلیه استانداردهای سیستم مدیریت ISO است. اجرای IMS بر اساس استانداردهای سازگار با ضمیمه SL مزایای مختلفی را برای سازمان‌ها از جمله ادغام سیستم‌های مدیریتی، بهبود مستمر، مزیت رقابتی و رعایت استانداردهای سیستم مدیریت ISO فراهم می‌کند.

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
47,500,000 ریال
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی، تشريح الزامات و برپاسازی سیستم‌های مدیریت یکپارچه IMS برای استانداردهای همگن با Annex SL (ISO 9001,14001,45001)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *