دوره سرممیزی سیستم‌های مدیریت یکپارچه (IMS) یک برنامه آموزشی گسترده است که برای افرادی طراحی شده است که می‌خواهند در ممیزی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی شغلی بر اساس ISO 9001،ISO 45001 و ISO 14001 دانش و مهارت کسب کنند. شرکت کنندگان در این دوره به مهارت‌های علمی و عملی مجهز می‌شوند که برای انجام یک سرممیزی موثر از سیستم‌های مدیریت یکپارچه در سازمان مربوطه مورد نیاز است. این دوره طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله اصول مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، مدیریت ریسک و تکنیک‌های ممیزی را پوشش می‌دهد.
راهنمای مطالعه

دوره سرممیزی IMS چیست؟

سیستم‌های مدیریت یکپارچه (IMS) به طور فزاینده‌ای در سازمان‌ها محبوب شده‌اند زیرا آن‌ها رویکردی جامع برای مدیریت چندین سیستم مدیریت به طور همزمان ارائه می‌دهند. یک IMS به سازمان‌ها این اجازه را می‌دهد تا فرآیندهای خود را ساده‌سازی کنند، تکرار را کاهش دهند و کارایی کلی را بهبود بخشند. با این حال، پیاده سازی و نگهداری یک IMS می‌تواند چالش برانگیز باشد.

دوره سرممیزی IMS به شرکت کنندگان درک جامعی از فرآیند ممیزی که به طور خاص برای سیستم‌های مدیریت یکپارچه طراحی شده است، ارائه می‌دهد. موضوعاتی مانند برنامه‌ریزی و اجرای ممیزی‌ها، ارزیابی شاخص‌های عملکرد، شناسایی عدم انطباق‌ها و فرصت‌های بهبود، و گزارش یافته‌های ممیزی را به طور موثر را پوشش داده می‌شود. آنچه این دوره را از دوره‌های ممیزی دیگر متمایز می‌کند، تمرکز آن بر ادغام سیستم‌های مدیریتی مختلف در یک کل منسجم است. ممیزان با یادگیری نحوه ارزیابی تمام جنبه‌های سیستم‌های ترکیبی یک سازمان در یک چارچوب ممیزی واحد، توانایی خود را برای شناسایی حوزه‌هایی که در آن‌ها می‌توان در حوزه‌های مختلف انجام داد، افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، شرکت در دوره سرممیزی IMS بینش منحصر به فردی را برای استفاده از پتانسیل کامل یک سیستم مدیریت یکپارچه به متخصصان ارائه می دهد. این فراتر از درک ساده جنبه‌های فنی انجام ممیزی با بررسی استراتژی‌هایی برای به حداکثر رساندن ارزش از طریق یکپارچه‌سازی مؤثر در عملکردهای مختلف مانند مدیریت کیفیت، مسئولیت زیست‌محیطی، رعایت استانداردهای بهداشت و ایمنی، یا پروتکل‌های امنیت اطلاعات است.

با گذراندن این دوره و گسترش پایگاه دانش خود در مورد ممیزی سیستم‌های مدیریت یکپارچه شرکت کنندگان به این دانش مجهز می‌شوند تا به سازمان‌ها کمک کنند تا اهداف خود را در مناطق مختلف به طور یکپارچه‌تر هماهنگ کنند و در عین حال همچنان از پایبندی به استانداردهای محلی یا جهانی مرتبط اطمینان حاصل کنند.

به طور کلی، حضور در دوره سرممیزی IMS آکادمی توف به متخصصان دانش عمیق و مهارت‌های عملی ضروری در محیط تجاری پیچیده امروزی که یکپارچه‌سازی فرآیندی کلیدی است اما چالش‌های متعددی را نیز به همراه دارد، ارائه می‌دهد. با دیدگاه‌های تازه به‌دست‌آمده از این برنامه آموزشی، ممیزان می‌توانند با هدایت سازمان‌ها به سمت عملکرد بهینه از طریق فرآیندهای ساده‌ای که منجر به بهبود کارایی کلی می‌شود و در عین حال سطوح بالایی از انطباق با استانداردها یا مقررات بین‌المللی مربوط به عملیات خود را حفظ می‌کنند، ارزش افزوده به ارمغان بیاورند.

سرممیزی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS براساس Annex SL

سرفصل‌های دوره سرممیزی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS

 • مقدمه ای بر سیستم های مدیریت یکپارچه
 • تاریخچه تدوین سیستم های مدیریت و دلایل توسعه Annex SL
 • ضوابط – ساختار 10 بندی High Level Structure
 • ضوابط – لغات و مفاهیم مشترک
 • ضوابط – الزامات مشترک
 • مقایسه ضوابط Annex SL در استاندارد‌ ISO 9001 و ISO 14001 و  ISO 45001
 • مرور ضوابط Annex SL در یک سیستم مدیریت یکپارچه IMS با رویکرد ممیزی
 • تاریخچه تدوین سیستم های مدیریت و دلایل توسعه Annex SL
 • ضوابط – ساختار10 بندی High Level Structure
 • ضوابط – لغات و مفاهیم مشترک
 • ضوابط – الزامات مشترک
 • مقایسه ضوابط Annex SL در استاندارد‌ ISO 9001 و ISO 14001 و  ISO 45001
 • مرور ضوابط Annex SL در یک سیستم مدیریت یکپارچه IMS با رویکرد ممیزی
 • فرآیند ممیزی بر اساس ISO 19011 و ISO 17021
 • تمرین فردی، کار کلاسی، تکالیف و کارگروهی برای ارتقای دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای مدیریت ممیزی IMS
 • کار عملی شامل اجرای ممیزی با ایفای نقش در یک مطالعه موردی برای تمرین فرآیند ممیزی و درک مشترک از نحوه ممیزی الزامات سیستم‌های مدیریت منطبق بر Annex SL

دوره سرممیزی IMS برای چه کسانی مناسب است؟

دوره سرممیزی داخلی سیستم‌های مدیریت یکپارچه IMS بر اساس ساختار یکپارچه سیستم‌های مدیریت و منطبق بر راهنمای Annex SL  برای افرادی مناسب است که درک اولیه‌ای از مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی دارند و می‌خواهند در ممیزی این سیستم‌ها دانش و مهارت‌های عملی و عمیق کسب کنند. این دوره همچنین برای افرادی مناسب است که مسئولیت مدیریت یا پیاده‌‌سازی سیستم‌های مدیریت یکپارچه در سازمان خود را بر عهده دارند.

این دوره به ویژه برای موارد زیر مرتبط است:

 • متخصصان کیفیت، محیط زیست و بهداشت و ایمنی حرفه ای
 • ممیزان سیستم مدیریت
 • نمایندگان مدیریت
 • ممیزان داخلی
 • مشاوران

در ادامه توصیه می‌شود با گذراندن دوره ممیزی داخلی ISO 29001:2020 گامی موثر در جهت حرفه‌ای سازی خود بردارید.

مزایای شرکت در دوره سرممیزی سیستم‌های مدیریت یکپارچه IMS چیست؟

دانش و مهارت‌های پیشرفته

دوره سرممیزی IMS شرکت کنندگان را با مهارت‌ها و دانش عملی مورد نیاز برای پیاده‌سازی و ممیزی موثر سیستم‌های مدیریت یکپارچه مجهز می‌کند. شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه برنامه‌ریزی، اجرا و گزارش‌دهی در مورد ممیزی‌های سیستم‌های مدیریت یکپارچه بر اساس ISO 9001:2015، ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 انجام دهند.

شناخت جهانی

دوره سرممیزی IMS در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است و توسط مراجع صدور گواهینامه‌های مختلف معتبر است. تکمیل موفقیت آمیز دوره، اعتبار و شناخت مهارت‌های ممیزی شرکت کنندگان را افزایش می‌دهد و آنها را برای سازمان و مشتریان خود ارزشمندتر می‌کند.

پیشرفت شغلی

دوره سرممیزی IMS این فرصت را برای شرکت کنندگان فراهم می‌کند تا مهارت خود را در سیستم‌های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی افزایش دهند. این دوره شرکت کنندگان را با مهارت‌ها و دانش عملی مورد نیاز برای مدیریت و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت یکپارچه در سازمان مربوطه خود مجهز می‌کند و آنها را برای کارفرمایان خود ارزشمندتر می‌کند.

افزایش کارایی

دوره سرممیزی IMS به شرکت کنندگان می‌آموزد که چگونه عدم انطباق‌ها را در سیستم‌های مدیریت یکپارچه سازمان خود شناسایی و حذف کنند. این منجر به افزایش کارایی، بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها می‌شود.

انطباق بهبود یافته

دوره سرممیزی IMS به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا الزامات استانداردهای ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 را درک کنند و اطمینان حاصل کنند که سازمان آن‌ها با این استانداردها مطابقت دارند.

نتیجه گیری

دوره سرممیزی سیستم‌های مدیریت یکپارچه (IMS) ابزار ارزشمندی برای سازمان هایی است که به دنبال ساده‌سازی فرآیندها و بهبود عملکرد کلی هستند. این دوره با ارائه درک جامعی از اصول، استانداردها و بهترین شیوه‌های IMS به شرکت کنندگان، آن‌ها را با دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای ارزیابی و مدیریت موثر سیستم‌های مدیریت یکپارچه مجهز می‌کند. از طریق تمرین‌های تعاملی، مطالعات موردی در دنیای واقعی و ارزیابی‌های عملی، شرکت‌کنندگان تجربه عملی در انجام ممیزی و شناسایی زمینه‌های بهبود پیدا می‌کنند.

علاوه بر این، با کسب گواهینامه دوره سرممیزی IMS، شما می‌توانید اعتبار حرفه‌ای خود را افزایش دهید و فرصت‌های شغلی خود را افزایش دهید. این دوره همچنین فرصتی را برای شرکت کنندگان فراهم می‌کند تا مهارت خود را در سیستم‌های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای پیش ببرند.

یک ارزیابی جامع از سیستم‌های مدیریت یک سازمان از جمله کیفیت، محیط زیست و بهداشت و ایمنی است تا از انطباق با استانداردهای مربوطه اطمینان حاصل شود.

ممیزی IMS به سازمان‌ها کمک می‌کند تا زمینه‌های بهبود در سیستم‌های مدیریتی خود را شناسایی کنند، کارایی و اثربخشی را افزایش دهند و تعهد خود را به رعایت الزامات قانونی و نظارتی نشان دهند.

دوره سرممیزی IMS برای متخصصانی که مسئول مدیریت یا پیاده سازی سیستم‌های مدیریتی هستند، مانند مدیران کیفیت، هماهنگ کنندگان محیط زیست، افسران ایمنی و بهداشت و ممیزان ایده آل است.

در طول دوره، دانشی در مورد اصول و تکنیک‌های سرممیزی مختص سیستم‌های مدیریت یکپارچه به دست خواهید آورد. شما همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه برنامه ریزی کنید در مورد ممیزی‌ها گزارش تهیه کنید و به طور موثر یافته‌های خود را پیگیری کنید.

بله، شرکت کنندگان با گذراندن موفقیت آمیز دوره سرممیزی IMS و قبولی در آزمون مربوطه گواهینامه TUV Academy Iran-Germany دریافت خواهند کرد که دانش و شایستگی آن‌ها را در ممیزی سیستم‌های مدیریت یکپارچه بر اساس Annex SL نشان می‌دهد.

نمایش بیشتر

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
ریال80.000.000
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سرممیزی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS براساس Annex SL”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید