موفقیت هر سازمانی به شدت به نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد. به همین دلیل، تمرکز بر توسعه و مدیریت شایستگی کارکنان ضروری است. ISO 10015:2019 استانداردی است که دستورالعمل‌هایی را برای سازمان‌ها برای پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت شایستگی و توسعه افراد  ارائه می‌دهد.
راهنمای مطالعه

ISO 10015:2019 چیست؟

ISO 10015:2019 یک استاندارد بین المللی است که دستورالعمل‌هایی را برای مدیریت شایستگی و توسعه افراد ارائه می‌دهد. این استاندارد در نظر گرفته شده است که به سازمان‌ها کمک کند تا مهارت‌ها و دانش مورد نیاز کارکنان را برای انجام کارها به طور موثر شناسایی کنند. این استاندارد چارچوبی را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند تا سیستمی را برای توسعه و مدیریت شایستگی کارکنان ایجاد و حفظ کنند.

دوره آموزشی ایزو 10015 چیست؟

در چشم انداز کسب و کار به سرعت در حال تغییر امروزی، سازمان‌ها دائماً به دنبال راه‌کارهایی برای بهبود عملکرد خود و سبقت از رقبا هستند. یکی از زمینه‌هایی که اغلب نادیده گرفته می‌شود، اما برای موفقیت حیاتی است، توسعه افراد سازمان است. با درک این موضوع سازمان بین‌المللی استاندارد، ISO 10015:2019 را معرفی کرده است، استانداردی که دستورالعمل‌هایی را در مورد مدیریت شایستگی و آموزش برای کارکنان ارائه می دهد. دوره آموزشی ایزو 10015 با هدف تجهیز افراد متخصص به دانش و مهارت‌های لازم برای پیاده‌سازی موثر ISO 10015 در سازمان خود، پرورش فرهنگ یادگیری و رشد مستمر توسط آکادمی توف ایران – آلمان تهیه و تدوین گردیده است.

چه مدیر منابع انسانی باشید که به دنبال ارتقای استراتژی‌های توسعه استعداد سازمان خود هستید و چه فردی که به دنبال تقویت قابلیت‌های حرفه‌ای خود هستید، این دوره شما را به دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای همسو کردن شیوه‌های آموزشی سازمان خود با بهترین شیوه‌های جهانی مجهز می‌کند.

دوره آموزشی ایزو 10015 - سیستم مدیریت شایتگی و توسعه افراد

روش تعیین نیازهای آموزشی در استاندارد ایزو 10015

استاندارد ISO 10015 راهنمایی در مورد چگونگی تعیین نیازهای آموزشی در یک سازمان ارائه می‌دهد. این روش به عنوان مدیریت شایستگی شناخته می‌شود و نقش مهمی در حصول اطمینان از اینکه کارکنان دانش، مهارت‌ها و توانایی‌هایی برای اجرای مؤثر نقش‌های خود دارند، ایفا می‌کند.

یکی از جنبه‌های کلیدی تعیین نیازهای آموزشی، انجام یک تحلیل کامل از الزامات شغلی و عملکرد کارکنان است. با مقایسه شایستگی‌های مورد نظر برای هر نقش با شایستگی‌های واقعی کارکنان، سازمان‌ها می‌توانند هر شکافی را که باید از طریق آموزش و ابتکارات توسعه برطرف شود، شناسایی کنند.

یکی دیگر از عوامل مهم در تعیین نیازهای آموزشی، در نظر گرفتن تغییرات یا تحولات آتی درون سازمان است. همانطور که فناوری‌ها تکامل می‌یابند و صنایع تغییر می‌کنند، ممکن است برای همگام شدن با این پیشرفت‌ها به مهارت‌های جدیدی نیاز باشد. با پیش‌بینی این تغییرات، سازمان‌ها می‌توانند به طور فعال نیازهای آموزشی را شناسایی کنند که به کارکنانشان کمک می‌کند در یک چشم‌انداز کسب‌وکار در حال تغییر همیشه بروز بمانند.

ISO 10015:2019 روشی را برای تعیین نیازهای آموزشی بر اساس اصول مدیریت شایستگی تعیین می‌کند. بر اهمیت تجزیه و تحلیل الزامات شغلی و عملکرد کارکنان و همچنین پیش بینی تغییرات آتی در سازمان تأکید می‌کند. با پیروی از این روش، سازمان‌ها می توانند اطمینان حاصل کنند در برنامه‌های توسعه افراد موثری که سرمایه گذاری می‌کنند آیا هم شایستگی‌های فردی و هم عملکرد کلی سازمان را افزایش می‌دهد.

ساختار دوره آموزش مبانی ایزو ۱۰۰۱۵ چیست؟

دوره مبانی ایزو 10015 به چندین بخش تقسیم می‌شود که هر کدام جنبه خاصی از مدیریت شایستگی و توسعه افراد را پوشش می‌دهد. دوره با مقدمه‌ای بر استاندارد و هدف آن آغاز می‌شود. سپس به بررسی موضوعات زیر می‌پردازد:

  • درک اصول مدیریت شایستگی
  • پیاده‌سازی سیستم مدیریت شایستگی
  • توسعه شایستگی کارکنان
  • ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت شایستگی

بررسی مستندات مدیریت کیفیت

مستندسازی مدیریت کیفیت بخشی ضروری از اجرای یک سیستم مدیریت شایستگی و توسعه افراد موثر است به طوریکه سازمان‌ها را ملزم می‌کند تا سیستم مدیریت شایستگی خود را مستند کنند تا از سازگاری و اثربخشی آن اطمینان حاصل کنند. این اسناد باید شامل موارد زیر باشد:

  • بیانیه خط مشی که تعهد سازمان به مدیریت شایستگی و توسعه افراد را مشخص می‌کند.
  • رویه‌هایی برای شناسایی، توسعه و مدیریت شایستگی کارکنان.
  • سوابق شایستگی کارکنان، از جمله برنامه‌های آموزشی و توسعه، ارزیابی عملکرد، و ارزیابی مهارت‌ها.
  • رویه‌هایی برای ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت شایستگی و ایجاد بهبود در صورت لزوم.

در دوره آموزش ایزو 9001 مبانی و الزامات پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت کیفیت تشریح گردیده است.

دوره مبانی ایزو ۱۰۰۱۵ برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره برای هر کسی که در توسعه و مدیریت شایستگی کارکنان از جمله مدیران منابع انسانی، متخصصان آموزش و توسعه و سرپرستان دخیل است مناسب است. این دوره همچنین برای کسانی که مسئول پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت کیفیت در سازمان هستند نیز مناسب است.

در ادامه توصیه می‌شود با گذراندن مدیریت ارتباط با مشتری CRM گامی موثر در جهت حرفه‌ای سازی خود بردارید.

مزایای شرکت در دوره مبانی ایزو ۱۰۰۱۵ چیست؟

بهبود عملکرد و بهره‌وری کارکنان

یک سیستم مدیریت شایستگی به طور موثر می‌تواند به کارکنان کمک کند تا مهارت‌ها و دانش لازم را برای انجام کارها را کسب کنند. این به نوبه خود می‌تواند منجر به بهبود عملکرد و بهره‌وری شود.

مدیریت ریسک بهتر

یک سیستم مدیریت شایستگی موثر می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا ریسک‌های مرتبط با شایستگی کارکنان را شناسایی و کاهش دهند. شما می‌توانید با گذراندن دوره مدیریت ریسک آکادمی توف، مبانی پیاده‌سازی یه سیستم مدیریت ریسک در سازمان خود را فرا بگیرید.

افزایش رضایت کارکنان

یک سیستم مدیریت شایستگی که به خوبی طراحی شده باشد می‌تواند به کارکنان کمک کند تا احساس ارزشمندی و حمایت کنند و منجر به افزایش رضایت شغلی و حفظ آن‌ها شود.

افزایش شهرت سازمانی

پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت شایستگی و توسعه افراد موثر می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا در توسعه و آموزش کارکنان شهرت عالی کسب کنند.

نتیجه گیری

دوره آموزش مبانی سیستم مدیریت شایستگی و توسعه افراد براساس استاندارد ISO 10015:2019 دستورالعمل‌هایی را برای اجرای یک سیستم مدیریت شایستگی و توسعه افراد موثر ارائه می‌دهد. این دوره اصول، ساختار و مستندات مدیریت کیفیت را مطابق با استاندارد پوشش می‌دهد. این دوره برای هر کسی که در توسعه و مدیریت شایستگی کارکنان دخیل است مناسب است و مزایای بی‌شماری از جمله بهبود عملکرد، افزایش بهره‌وری کارکنان، مدیریت ریسک بهتر، افزایش رضایت کارکنان و افزایش شهرت سازمانی را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند. با اجرای یک سیستم مدیریت شایستگی و توسعه افراد، سازمان‌ها می‌توانند عملکرد کلی خود را بهبود بخشند و به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.

ISO 10015:2019 یک استاندارد بین المللی است که دستورالعمل‌هایی را برای مدیریت آموزش و توسعه افراد در سازمان‌ها ارائه می‌دهد.

ISO 10015 به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای آموزشی خود را بهبود ببخشند، شایستگی کارکنان را افزایش دهند و در نهایت عملکرد و نتایج بهتری را به ارمغان بیاورند.

هر سازمانی که بخواهد فعالیت‌های آموزشی خود را بهینه کند و از انتقال موثر دانش به افراد سازمان خود اطمینان حاصل کند، می‌تواند از دوره آموزش مبانی ISO 10015 بهره‌مند شود.

مؤلفه‌های کلیدی ISO 10015 شامل شناسایی نیازهای آموزشی، طراحی برنامه‌های آموزشی مؤثر، ارائه آموزش با کیفیت بالا، ارزیابی اثربخشی آن و بهبود مستمر فرآیند آموزش است.

خیر، ISO 10015 را می‌توان در همه‌ی سازمان‌ها در هر اندازه و صنعتی پیاده سازی کرد. اصول و دستورالعمل های ارائه شده در استاندارد، مقیاس پذیر و قابل انطباق هستند.

مدت زمان دوره آموزشی ISO 10015 به طور معمول از یک تا سه روز متغیر است.

خیر، هیچ پیش نیازی برای شرکت در دوره آموزشی ISO 10015 وجود ندارد. با این حال، داشتن درک از سیستم های مدیریت کیفیت یا تجربه قبلی در زمینه مرتبط می‌تواند مفید باشد.

بله، پس از اتمام موفقیت آمیز الزامات دوره، گواهینامه آکادمی توف ایران – آلمان را دریافت خواهید کرد.

نمایش بیشتر

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
ریال30.000.000
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی 2019:ISO 10015 (مدیریت شایستگی و توسعه افراد)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید