مدیریت ریسک فرآیندی حیاتی برای هر سازمانی  منظور به حداقل رساندن و کنترل خطراتی است که می تواند مانع از دستیابی به اهداف سازمان شود یا به عملیات آنها آسیب برساند. ISO 31000:2018 یک استاندارد شناخته شده جهانی برای مدیریت ریسک است که چارچوب، اصول و دستورالعمل‌هایی را برای مدیریت موثر ریسک ارائه می‌دهد. دوره مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000:2018 با هدف آشنایی با مفاهیم و ساختار مدیریت ریسک شامل شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک و تعیین اقدامات لازم برای کاهش و اصلاح ریسک در جهت رسیدن به معیار ریسک می‌باشد. در این دوره چگونگی یکپارچه‌سازی فرآیند مدیریت ریسک با سایر فرآیندهای سازمان و اصول و راهنمایی‌های لازم برای مدیریت کردن کلیه ریسک‌هایی که سازمان با آن روبرو می‌شود.

راهنمای مطالعه

مبانی مدیریت ریسک شامل چه مواردی می‌شود؟

مدیریت ریسک فرآیند شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی ریسک‌ها است و به دنبال توسعه و اجرای اقداماتی برای کنترل، نظارت و بررسی ریسک‌ها است. هدف مدیریت ریسک به حداقل رساندن تاثیر منفی احتمالی ریسک‌ها و به حداکثر رساندن فرصت‌های ناشی از ریسک است.

فرآیند مدیریت ریسک یک رویداد یکباره نیست، بلکه یک فرآیند مستمر است که باید در طول زمان مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. مدیریت ریسک شامل مراحل کلیدی زیر است:

 1. شناسایی ریسک‌ها: شناسایی ریسک‌های بالقوه‌ای که می‌تواند بر اهداف سازمان تأثیر بگذارد. خطرات می‌تواند داخلی یا خارجی برای سازمان باشد.
 2. تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک‌ها: ارزیابی احتمال و تأثیر ریسک‌ها بر اهداف سازمان، همچنین تعیین سطح ریسکی که سازمان می‌تواند تحمل کند.
 3. برنامه‌های درمان ریسک: توسعه و اجرای استراتژی‌هایی برای مدیریت ریسک‌های شناسایی شده. استراتژی‌ها
  می‌توانند اجتناب، کاهش، انتقال یا پذیرش ریسک باشند.
 4. نظارت و بازنگری: به طور مستمر بر اثربخشی طرح‌های درمان خطر نظارت و بررسی کنید. خطرات جدیدی که در طول زمان ظاهر می‌شوند را شناسایی کرده و به آن‌ها پاسخ دهید.
دوره مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000:2018

تعریف ساختار استاندارد ISO 31000:2018

ISO 31000:2018 چارچوبی را برای مدیریت ریسک ارائه می‌دهد که می تواند متناسب با نیازها، اندازه و پیچیدگی هر سازمانی تنظیم شود. استاندارد به سه بخش تقسیم می‌شود:

مقدمه

این بخش یک نمای کلی از چارچوب، اصول و فرآیند مدیریت ریسک ارائه می‌دهد.

اصول

این بخش اصولی را که زیربنای مدیریت موثر ریسک است، تشریح می کند. اصول عبارتند از:

 • یکپارچه‌سازی: مدیریت ریسک باید در فرآیندها و تصمیم‌گیری سازمان ادغام شود.
 • مشارکت ذینفعان: سازمان باید ذینفعان را در فرآیند مدیریت ریسک مشارکت دهد.
 • پاسخگویی: سازمان باید مسئولیت‌هایی را برای مدیریت ریسک‌ها تعیین کند.
 • بهبود مستمر: فرآیند مدیریت ریسک باید به طور مستمر در طول زمان بهبود یابد.
 • سفارشی‌سازی: چارچوب مدیریت ریسک باید متناسب با نیازهای سازمان باشد.
 • عوامل انسانی و فرهنگی: فرآیند مدیریت ریسک باید عوامل انسانی و فرهنگی را در نظر بگیرد که می‌تواند بر ادراک و مدیریت ریسک تأثیر بگذارد.

چارچوب

این بخش چارچوب مدیریت ریسک شامل فرآیند، اصول و دستورالعمل ها را تشریح می‌کند. چارچوب شامل مراحل زیر است:

 • ایجاد زمینه: شناسایی اهداف سازمان، ذینفعان و زمینه داخلی و خارجی که می‌تواند بر مدیریت ریسک تأثیر بگذارد.
 • ارزیابی ریسک: احتمال و تأثیر ریسک‌های شناسایی شده را ارزیابی کنید.
 • درمان ریسک: استراتژی‌هایی را برای مدیریت ریسک‌های شناسایی شده ایجاد و اجرا کنید.
 • نظارت و بازنگری: به طور مستمر اثربخشی طرح‌های درمان خطر را پایش و بررسی کنید

دوره مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000:2018 برای چه کسانی مناسب است؟

دوره آموزشی مدیریت ریسک بر اساس ISO 31000:2018 برای افراد و سازمان‌هایی مناسب است که می‌خواهند شیوه‌های مدیریت ریسک موثر را پیاده‌سازی کنند از جمله:

 • متخصصان مدیریت ریسک: افرادی که در مدیریت ریسک کار می‌کنند یا می‌خواهند مهارت‌های خود را در مدیریت ریسک توسعه دهند.
 • مدیران ارشد: مدیرانی که می‌خواهند بفهمند که چگونه مدیریت ریسک موثر می‌تواند به دستیابی به اهداف سازمانی کمک کند.
 • مشاوران: مشاورانی که می‌خواهند مشاوره و خدمات مدیریت ریسک را به سازمان‌ها ارائه دهند.
 • ممیزان: ممیزانی که می‌خواهند اثربخشی شیوه‌های مدیریت ریسک سازمان را ارزیابی کنند.

از جمله مزایای شرکت در دوره مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000:2018 چیست؟

بهبود شیوه‌های مدیریت ریسک

دوره آموزشی ISO 31000:2018 چارچوب، اصول و دستورالعمل‌هایی را برای مدیریت موثر ریسک ارائه می‌دهد. این دوره به افراد و سازمان‌ها کمک می‌کند تا شیوه‌های مدیریت ریسک قوی را توسعه و اجرا کنند که می‌تواند اثرات منفی بالقوه را به حداقل برساند و فرصت‌ها را به حداکثر برساند.

با شرکت در دوره طراحی، مدیریت و بهبود فرآیند‌ها در سیستم های مدیریت بر اساس تفکر مبتنی بر ریسک مهارت های حرفه ای کسب کنید و به عنوان یک متخصص شناخته شوید.

استاندارد شناخته شده جهانی

ISO 31000:2018 یک استاندارد شناخته شده جهانی برای مدیریت ریسک است. این دوره مفاهیم یک استاندارد شناخته شده جهانی برای مدیریت ریسک در اختیار افراد و سازمان‌ها قرار می‌دهد که می‌تواند اعتبار و اعتماد را نزد مدیران افزایش دهد.

مزیت رقابتی

مدیریت ریسک موثر می‌تواند با توانمند ساختن سازمان‌ها برای شناسایی و استفاده از فرصت‌ها و در عین حال به حداقل رساندن اثرات منفی بالقوه، مزیت رقابتی ایجاد کند.

کاهش هزینه‌ها

مدیریت ریسک موثر می‌تواند هزینه‌های مرتبط با رویدادهای غیرمنتظره مانند تصادفات، مسائل حقوقی یا آسیب به شهرت را کاهش دهد.

افزایش اعتماد ذینفعان

مدیریت ریسک موثر می‌تواند اعتماد ذینفعان را نسبت به توانایی سازمان در مدیریت ریسک افزایش دهد که این امر می تواند منجر به افزایش اعتماد و شهرت شود.

انطباق

دوره مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000:2018 می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا خود را با الزامات نظارتی و قانونی مرتبط با مدیریت ریسک مطابقت دهند.

نتیجه گیری

مدیریت ریسک موثر برای هر سازمانی برای دستیابی به اهدافش و به حداقل رساندن اثرات منفی بالقوه ضروری است. دوره مدریت ریسک آکادمی توف ایرا – آلمان چارچوب، اصول و دستورالعمل‌هایی را برای مدیریت ریسک موثر ارائه می‌دهد که می‌تواند متناسب با نیازها، اندازه و پیچیدگی هر سازمانی تنظیم شود. این دوره برای افراد و سازمان‌هایی مناسب است که می‌خواهند شیوه‌های مدیریت ریسک مؤثر را اجرا کنند، از جمله متخصصان مدیریت ریسک، مدیران ارشد، مشاوران و ممیزان. مزایای شرکت در دوره ISO 31000:2018 شامل بهبود شیوه‌های مدیریت‌ریسک، انطباق با استاندارد شناخته شده جهانی، افزایش مزیت رقابتی، کاهش هزینه‌ها، افزایش اعتماد ذینفعان و انطباق با الزامات قانونی است.

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
30,000,000 ریال
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000:2018”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *