صنایع غذایی بخش مهمی است که ایمنی مواد غذایی در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. برای اطمینان از ایمنی محصولات غذایی، شرکت‌ها نیاز به پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی   (FSMS)   قوی دارند که با استانداردها و مقررات مربوطه مطابقت داشته باشد. ISO 22000:2018 و HACCP دو استاندارد شناخته شده بین المللی هستند که اجرای FSMS را هدایت می‌کنند. ممیزی داخلی سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس ISO 22000:2018 و HACCP دوره‌ای است که برای ارائه درک جامعی از فرآیند ممیزی و تکنیک‌های ارزیابی انطباق FSMS با این استانداردها طراحی شده است.

تعریف استانداردهای ISO 22000:2018 و HACCP

ISO 22000:2018 یک استاندارد بین المللی شناخته شده است که الزامات FSMS را فراهم می‌کند. این بر اساس اصول تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) است و شامل الزامات ارتباط، مستندسازی، بررسی مدیریت و بهبود مستمر است. این استاندارد کل زنجیره غذایی از تولید تا مصرف را در بر می‌گیرد و برای تمامی سازمان‌های درگیر در صنایع غذایی قابل اجرا است.

HACCP  یک رویکرد سیستماتیک برای ایمنی مواد غذایی است که خطراتی را که ممکن است برای سلامت عمومی خطرآفرین باشد شناسایی و کنترل می‌کند. این شامل هفت اصل است که چارچوبی را برای توسعه و اجرای یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی فراهم می‌کند. این اصول عبارتند از:

 1. انجام تجزیه و تحلیل خطر
 2. شناسایی نقاط کنترل بحرانی (CCP)
 3. ایجاد محدودیت‌های بحرانی
 4. نظارت بر CCPها
 5. ایجاد اقدامات اصلاحی
 6. ایجاد روشهای تأیید
 7. ایجاد رویه‌های نگهداری سوابق و مستندسازی

هدف هر دو استاندارد ISO 22000:2018 و HACCP تضمین ایمنی محصولات غذایی با شناسایی و کنترل خطراتی است که ممکن است سلامت عمومی را به خطر بیندازد. آنها چارچوبی را برای توسعه و اجرای یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی که متناسب با نیازهای سازمان است، فراهم می‌کنند.

 

در دوره ممیزی داخلی ایزو 22000 چه سرفصل‌هایی پوشش داده می‌شود؟

 • مقدمه‌ای بر سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی
 • مروری بر استانداردهای ISO 22000:2018 و HACCP
 • اصول ممیزی
 • برنامه‌ریزی و آماده‌سازی ممیزی
 • انجام ممیزی
 • گزارش ممیزی و پیگیری
 • تکنیک‌های ممیزی برای ارزیابی انطباق با استانداردهای ISO 22000:2018 و HACCP
 • بررسی مطالعات و بهترین شیوه‌های ممیزی

 

دوره ممیزی داخلی ایزو 22000 برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره برای متخصصان ایمنی مواد غذایی، ممیزان، مشاوران و هر کسی که می‌خواهد درک بهتری از فرآیند ممیزی برای مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس استانداردهای ISO 22000:2018 و HACCP به دست آورد، مناسب است. همچنین برای افرادی که درگیر پیاده‌سازی و نگهداری FSMS هستند و می‌خواهند یاد بگیرند که چگونه به طور موثر سیستم‌های خود را نیز ممیزی کنند مناسب است.

 

مزایای شرکت در دوره ممیزی داخلی ایزو 22000 چیست؟

 • درک جامعی از فرآیند ممیزی برای FSMS بر اساس استانداردهای ISO 22000:2018 و HACCP به دست آورید.
 • یاد بگیرید چگونه به طور مؤثر برنامه‌ریزی و انجام ممیزی‌ها را انجام دهید و یافته‌ها را گزارش دهید.
 • توسعه مهارت در تکنیک‌های ممیزی برای ارزیابی انطباق با استانداردهای ISO 22000:2018 و
 • اصول ممیزی و نحوه اعمال آنها در صنایع غذایی را بشناسید.
 • دانش خود را در مورد سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی و اجرای آنها بهبود بخشید.
 • از مطالعات و بهترین شیوه‌ها در صنعت بیاموزید.
 • پیشرفت حرفه‌ای و موقعیت‌های شغلی خود را افزایش دهید.

 

اصول ممیزی

ممیزی یک بررسی سیستماتیک و مستقل از سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی یک سازمان برای تعیین اینکه آیا با الزامات ISO 22000:2018 و استانداردهای HACCP مطابقت دارد یا خیر است. اصول ممیزی عبارتند از:

 1. صداقت: ممیز باید در تمام طول ممیزی خود با سازمان مورد ممیزی صادق، بی طرف و عینی باشد.
 2. ارائه منصفانه: ممیز باید یافته‌ها را به طور دقیق و عینی و بدون تعصب یا پیش داوری ارائه کند.
 3. مراقبت حرفه ای مناسب: ممیز باید مراقبت حرفه ای لازم را در انجام وظایف خود به کار گیرد و اطمینان حاصل کند که ممیزی مطابق با استانداردها و رویه‌های مربوطه انجام
  می‌شود.
 4. محرمانه بودن: ممیز باید محرمانه بودن کلیه اطلاعات به دست آمده در طول فرآیند ممیزی را حفظ کرده و تنها برای اهداف ممیزی استفاده کند.
 5. استقلال: ممیز باید مستقل از ممیزی شونده و عاری از هرگونه تضاد منافعی باشد که ممکن است بر عینیت ممیزی تأثیر بگذارد.

 

برنامه‌ریزی و آماده‌سازی ممیزی

اولین گام در فرآیند ممیزی، برنامه‌ریزی و آمادگی برای ممیزی است. این شامل:

 1. تعیین محدوده و اهداف ممیزی
 2. تعیین معیارهای ممیزی (یعنی استانداردهای ISO 22000:2018 و HACCP)
 3. انتخاب تیم ممیزی
 4. تدوین برنامه ممیزی
 5. جمع آوری اطلاعات در مورد سازمان مورد ممیزی

 

انجام ممیزی

پس از تدوین برنامه ممیزی، گام بعدی انجام ممیزی است. این شامل:

 1. برگزاری جلسه افتتاحیه با ممیزی شونده برای توضیح فرآیند و اهداف ممیزی
 2. انجام بررسی در محل سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی سازمان
 3. جمع آوری شواهد برای حمایت از یافته‌های ممیزی
 4. انجام مصاحبه با پرسنل مربوطه
 5. مستندسازی مشاهدات و یافته‌ها
 6. برگزاری جلسه پایانی با ممیزی شونده برای ارائه یافته‌ها و توصیه‌های ممیزی

 

گزارش ممیزی و پیگیری

پس از انجام ممیزی، ممیز باید گزارشی را تهیه کند که شامل یافته‌ها، نتیجه گیری‌ها و توصیه‌هایی برای بهبود باشد. گزارش باید به ممیزی شونده ارائه شود و باید واضح، مختصر و عینی باشد.

آخرین مرحله در فرآیند ممیزی، پیگیری است. ممیز باید تأیید کند که ممیزی شونده اقدامات اصلاحی را برای رسیدگی به عدم انطباق‌های شناسایی شده در طول ممیزی انجام داده است. این ممکن است شامل بازرسی مجدد یا بررسی گزارش‌های اقدامات اصلاحی باشد.

تکنیک‌های ممیزی برای ارزیابی انطباق با استانداردهای ISO 22000:2018 و HACCP

برای ارزیابی انطباق با استانداردهای ISO 22000:2018 و HACCP،ممیز باید از طیف وسیعی از تکنیک‌های ممیزی استفاده کند، از جمله:

 1. بررسی اسناد: بررسی اسنادی مانند دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و سوابق ایمنی مواد غذایی برای اطمینان از مطابقت آنها با استانداردها.
 2. مشاهده: مشاهده فعالیت‌ها و فرآیندها برای اطمینان از انجام آنها مطابق با استانداردها.
 3. مصاحبه‌ها: مصاحبه با پرسنل برای تعیین درک آنها از سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و نقش‌ها و مسئولیت‌های آنها.
 4. نمونه برداری: نمونه برداری از محصولات و مواد غذایی برای اطمینان از ایمن بودن و مطابقت با استانداردها.

 

مطالعات موردی و بهترین شیوه‌ها

این دوره شامل بهترین شیوه‌ها از صنایع غذایی است تا به شرکت کنندگان نمونه‌های عملی از نحوه پیاده‌سازی و ممیزی موثر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ارائه دهد. این مطالعات طیف وسیعی از موضوعات را شامل می‌شود، از جمله:

 1. اجرای استانداردهای ISO 22000:2018 و HACCP
 2. ارزیابی ریسک و تجزیه و تحلیل خطر
 3. کنترل نقاط کنترل بحرانی
 4. مدیریت حوادث ایمنی مواد غذایی
 5. بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

 

نتیجه گیری

ممیزی سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس استانداردهای ISO 22000:2018 و HACCP دوره‌ای است که درک جامعی از فرآیند ممیزی برای FSMS در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌دهد. این دوره اصول ممیزی، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی ممیزی، انجام ممیزی، گزارش ممیزی و پیگیری، تکنیک‌های ممیزی برای ارزیابی انطباق با استانداردها و بهترین شیوه‌های صنایع غذایی را پوشش می‌دهد. این دوره برای متخصصان ایمنی مواد غذایی، ممیزان، مشاوران و هر کسی که می‌خواهد درک بهتری از فرآیند ممیزی FSMS داشته باشد مناسب است.

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
47,500,000 ریال
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مميزی داخلی ISO 22000:2018 و HACCP (سيستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *