در حال نمایش یک نتیجه

مميزی داخلی ISO 22301:2019 (سيستم مديريت تداوم كسب و كار)

بدون امتیاز 0 رای
در این دوره شرکت کنندگان با نحوه ممیزی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار آشنا شده و از الزامات استاندارد ISO 19011:2018 به عنوان راهنمای ممیزی در حد نیاز مطلع خواهند شد. همچنین با تأکید و توجه کافی بر الزامات ISO 22301:2019، نحوه رفتار به هنگام ممیزی، فنون ارتباطی، تهیه چک­ لیست، تشخیص عدم انطباق و نحوه تعیین اقدامات اصلاحی در این دوره مطرح و در کارگاه آموزشی تمرین می­شوند.
16 ساعت
30,000,000 - 34,500,000 ریال